سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد عابدی – مربی فارس زرقان دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی دهقان – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود صبائی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

فیلتر کردن بسته ها واحدهای اطلاعات کوچک قوانینی هستند کهدرجهت طبقه بندی بسته ها براساس فیلدهای سرآیند به کارگرفته می شوند این طبقه بندی بسته ها به منظور تامین خدمات و پشتیبانی مسیریاب ها شامل کیفیت سرویس QoS شبکه های خصوصی مجازی VPNs و دیوارهای آتش کاربردی م ی شوند اکثر مطالعاتی که تاکنون درزمینه کلاس بندی بسته صورت گرفته است بیشتر در زمینه سرعت بالا اجرای الگوریتم می باشد اما به مشکلاتی چون تداخل فیلترها و بروز رسانی سریع توجه چندانی نشده است یک تداخل زمانی به وقوع می پیوندد که دو یا چند فیلتر همزمان جهت اعمال برروی یک بسته انتخاب شوند کهاین انتخاب طبقه بندی بسته ها را دچار ابهام می کند تاکنون چند تکنیک و الگوریتم جهت تشخیص تداخل ارایه شده است که دارای سرعت نسبتا خوبی بوده اما تقریبا ساختمان داده گسترده ای جهت اجرا نیاز دارند دراین مقاله پس ازارایه طرح های قبلی ما به ارایه یک طرح جدیدی جهت تشخیص و ترمیم تداخل خواهیم پرداخت که از نظر سرعت عملکرد دارای سرعت قابل توجه بوده و از نظر پیچیدگی حافظه ای بدلیل به کارگیری ساختمان داده کوچکتر بهتر شده است.