سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق، مرکز مطالعات دینامیکی
علی رضا سبوحی – دانشگاه صنعت آب و برق، مرکز مطالعات دینامیکی

چکیده:

ناپایداری گذرای توان – زاویه یکی از تهدیدهای جدی برای امنیت ژنراتور و سیستم قدرت است. خروج از سنکرون شرایط و وضعیت ناشی از ناپایداری گذرا است که دارای آثار مخرب مکانیکی و حرارتی بر ژنراتوراست. برای حفاظت ژنراتور در مقابل آسیب های ناشی از خروج از سنکرون، اصولاً ژنراتورها به سیستم حفاظت خروج از سنکرون مجهز می باشند. در روش های سنتی،با استفاده از رل ههای دیستانس وضعیت خروج از سنکرون تشخیص داده شده می گردد. مکانیزم عملکرد این رله ها بر مبنای اندازهگیری تغییرات امپدانس دیده شده توسط ژنراتور می باشد که تابعی از زاویه روتور ژنراتور است.این رله ها قادر به پیشبینی و یا تشخیص سریع شرایط خروج از سنکرون نمی باشند. در این مقاله با استفاده از تغییرات سرعت و شتاب ژنراتور در حین پایداری گذرا ، الگوریتم جدیدی برای تشخیص و پیش بینی شرایط خروج از سنکرون ارائه شده است