سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین نجات – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید محمدصدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این مقاله به بحث در مورد یکی از چالشها و مشکلاتی که در زمینه ی دسته بندی متون وجود دارد که کلاسبندی چند برچسبی است می پردازد طبقه بندی یک متن درچند طبقه یا به عبارت بهتر کلاسبندی متن بصورت چند برچسبی بدین معناست که هر متن می تواند به چند موضوع مختلف تعلق داشته باشد. با استفاده از ساختار درخت تصمیم و الگوریتمهای خوشه بندی الگوریتمی به نام CPHDT ارائه می کنیم که بتوان بهترین تصمیم گیری را برای یک متن انجام داد همچنین قبل از پرداختن به الگوریتم پیشنهادی CPHDT پیشپردازش متن و استخراج کلمات کلیدی باید انجام شود تا بتوان در ادامه با توجه به موقعیت هرکلمه درمتن و وزن عددی به دست امده متن را کلاسبندی کرد.