سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد راد – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مرتضی آنالویی – گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

درسالهای اخیر انواع متعددی از شبکه های پوششی نظیر شبکه های ذخیره – تحویل محتوا اجرا شده توسط شرکت هایی مانند akamai شبکه های به اشتراک گذاری فایل نظیر به نظیر به همراه برنامه های کاربردی مانند بیت تورنت و … در بستر اینترنت معرفی شده اند دراین مقاله چالشهای اساسی شبکه های پوششی که همانا تخصیص منابع نظیر پهنای باند و نیز تنظیم نرخ جریان بین گر هها است مورد بررسی قرارگرفته است درادامه با الهام از مدل رقابت بین جانداران درطبیعت ما الگوریتمی غیرمتمرکز ارایه می کنیم که این الگوریتم با تنظیم نرخ جریان هرگره تخصیص بهینه ی منابع شبکه را در پی خواهد داشت ارزیابی کارایی انجام شده نشان میدهدکهروش پیشنهادی عدالت مقیاس پذیری و سازگاری با تغییرات ترافیک جریان ها در پی خواهد داشت همچنین پایداری سیستم با بدست آمدن یک نقطه تعادل پایدار نامنفی همزیستی همه جریان ها را درون یک شبکه ی پوششی تضمین می کند.