سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرفیع خوارزمی –

چکیده:

در سالهای اخیر از تکنیکهای مختلف متکی برای حذف نویز از تصویر استفاده شده است دراین مقاله روشی براساس اتوماتای سلولی یادگیر جهت حذف نویز تصویر پیشنهاد میشود دراین روش برای هر پیکسل با M سطح خاکستری یک اتوماتای سلولی یادگیر با M اقدام درنظر گرفته می شود این دسته از اتوماتاها بصورت همیار و براساس یک الگوریتم یادگیری از پیش تعیین شده به سمت یک اقدام بهینه میل می کنند دراین روش هر اتوماتا سعی می کند که هر پیکسل را با پیکسلی که بیشترین شباهت را با همسایگان خود دارد جایگزین کند و بطور همزمان علاوه بر ترمیم گسستگی ها و نقاط ریزخالی نقاط سیاه ریز پراکنده در تصویر را نیز حذف کند