سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زینب سعیدیان – دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
حسن صالحی فتح آبادی –

چکیده:

شبکههای جریان بدلیل کاربردهای فراوانی که در مسائل روزمره دارند، از مهمترین عناوین در مباحث بهینه سازی تحقیق در عملیات بشمار میآیند. مساله مینیمم هزینه جریان یکی از پرکاربردترین مسایل در شبکههای جریان میباشد که روی شبکههای ایستا الگوریتمهایکارایی برای آن ارائه شده است. هدف از این مقاله، بررسی مساله جریان با کمترین هزینه روی شبکههای مولد است، بطوریکه گرههای میانی شبکه قابلیت ذخیرهسازی محدود جریان را داشته باشند. مساله را در حالت زمان گسسته فرموله کرده والگوریتمی ابتکاری برای حل آن ارائه میکنیم.