سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بیگلریان – دانشگاه آزاد اسلامی – قزوین
مینا بروجردیان – دانشگاه آزاد اسلامی – قزوین

چکیده:

با پیشرفت صنعتVLSIو سیر تکاملی در تولید تراشهها، شبکه روی تراشه بوجود آمد. مهمترین پارامتری که بر عواملی چون تاخیر، توان عملیاتی و فضای تراشه اثر بسزایی دارد الگوریتم مسیریابی است. الگوریتم مسیریابی از نقطه نظر پیاده سازی شامل جدول مراجعه و ماشین حالت میباشد. الگوریتمها به دو دسته همه منظوره و خاص منظوره تقسیم میگردند الگوریتمهای موثر که از جدول مراجعه استفاده می گردد. اما مشکل این روش حجم ذخیره سازی در سوئیچها میباشد. که الگوریتمهای موثر سعی در کاهش حجم جدول مراجعه خواهندداشت. الگوریتمهایAPSRA و LBDR ،RBRالگوریتمهایی از این دست هستند