سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فرحبخش طولی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرمافزارمدرس مرکز آموزش عالی علمی کا
جواد اسدی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرمافزارمدرس مرکز آموزش عالی غیرانت

چکیده:

استفاده از مستندات XMLبرای تبادل اطلاعات به نحو چشم گیری افزایش یافته است. علت اصلی این امر را می توان گس ترش کاربرد برنامه های تحت وب و مناسب بودن قالب داده هایXMLبرای تبادل داده بین این برنامه ها دانست . لذا ، امروزه ذخیره سازی مستنداتXMLبه نحوی کارا، از مسائل مطرح در سیستمهای بانک های اطلاعاتی می باشد. یکی از مناسب ترین روش هابرای این منظور استفاده از پایگاه داده های رابطهای است. در این مقاله روش های مختلف ذخیرهسازی مستنداتXMLدر پایگاه داده های رابطه ای مورد بررسی قرار میگیرند. از جمله این روشها می توانOrdPath و XParent ،Xrel ،Edge-Value و Edge را نام برد.