مقاله الگوریتم ممتیک برای حل مساله زمانبندی کار کارگاهی منعطف با امکان ایجاد وقفه در انجام فعالیت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۳۳۲ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: الگوریتم ممتیک برای حل مساله زمانبندی کار کارگاهی منعطف با امکان ایجاد وقفه در انجام فعالیت ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم ممتیک
مقاله زمانبندی کار کارگاهی منعطف
مقاله اشتراک زمانی فعالیت ها
مقاله وقفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی یگانه بابک
جناب آقای / سرکار خانم: خانلرزاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فرد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله زمانبندی کارِ کارگاهی منعطف Flexible Job Shop))، حالت توسعه یافته زمانبندی کارِ کارگاهی Job Shop)) است که در آن هر عملیات می تواند توسط بیش از یک ماشین از میان مجموعه ماشین های موجود انجام شود. این مساله در زمره مسائل NP-hard طبقه بندی می شود و برای حل آن با دو زیر مساله مواجه هستیم. نخست اینکه، نحوه تخصیص هر فعالیت به ماشینی از میان ماشین های موجود که قادر به پردازش فعالیت مورد نظر است تعیین شود و سپس توالی فعالیت های تخصیص یافته مشخص گردد. واضح است که دستیابی به پاسخ بهینه، حتی در ابعاد کوچک دشوار و بسیار زمان بر است در این مقاله یک الگوریتم ممتیک جهت کمینه کردن حداکثر زمان تکمیل و بدست آوردن جواب بهینه مسائل کوچک و بهترین جواب مسایل متوسط و بزرگ ارائه می شود.در این مقاله همچنین به منظور بهبود جواب های حاصل از الگوریتم ممتیک و کاهش حداکثر زمان تکمیل فرض ایجاد وقفه در انجام کارها را نیز در نظر می گیریم.