مقاله الگوریتم فراابتکاری برای حل مدل برنامه ریزی چند هدفه مکانیابی و تخصیص سه سطحی در لجستیک امداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: الگوریتم فراابتکاری برای حل مدل برنامه ریزی چند هدفه مکانیابی و تخصیص سه سطحی در لجستیک امداد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجستیک امداد
مقاله مکانیابی تخصیص
مقاله بهینه سازی چند هدفه
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله الگوریتم شبیه سازی تبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزین‌ پور فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که ایران یک کشور حادثه خیز است برنامه ریزی های لجستیکی در زنجیره امداد سوانح می تواند نقش اساسی در ارایه خدمات به آسیب دیدگان داشته باشد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی چند هدفه امکانی برای مکانیابی دوره ای انبارهای موقت و تخصیص آن ها به مناطق آسیب دیده به منظور توزیع کالاهای امدادی ارایه گردیده است. در مطالعه انجام شده، پارامترهای مساله، شامل هزینه های جابه جایی کالا، میزان تقاضای مناطق آسیب دیده و میزان عرضه مراکز تامین به صورت غیرقطعی و فازی در نظر گرفته شده است. دو هدف اصلی مدل، شامل حداقل کردن هزینه های راه اندازی و هزینه های جابه جایی بین مراکز تامین، انبارهای موقت و مناطق آسیب دیده همچنین حداکثر کردن مجموع حداقل نسبت های تقاضای پوشش یافته به منظور رعایت انصاف در توزیع کالا می باشد. در این مقاله دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مدل ارایه شده است که برای مسایل با سایز کوچک با جواب دقیق حاصل از نرم افزار لینگو مقایسه شده اند. برای مسایل با سایز بزرگ، این دو الگوریتم فراابتکاری از نظر کارایی مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده اند. ن تایج محاسباتی، اهمیت و کارایی مدل طراحی شده را برای مسایل واقعی نشان می دهد. در نهایت یک مطالعه موردی برای استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های حادثه خیز کشور انجام گرفته است.