مقاله الگوریتمی جدید برای سیستم پیشنهاد دهنده بر اساس تجزیه تانسور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: الگوریتمی جدید برای سیستم پیشنهاد دهنده بر اساس تجزیه تانسور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم پیشنهاد دهنده
مقاله تجزیه تانسور
مقاله دادگان خلوت
مقاله پیشنهاد پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رزقی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مینایی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر استفاده از سیستم های پیشنهاد دهنده بسیار متداول شده است. چالش های موجود در دادگان این سیستم ها تحقیق را برای ارایه الگوریتم های با دقت پیشنهادی بالا جذاب کرده است. استفاده از تجزیه ماتریس و سپس تجزیه تانسورها در سیستم های پیشنهاد دهنده در سال های اخیر مقبول تر بودن این روش ها را نسبت به روش های دیگر نشان می دهد. در این مقاله روشی مبتنی بر تجزیه تانسور که دارای سه بعد است، پیشنهاد شده است و در مقایسه با روش مشابه در تجزیه ماتریس که دارای دو بعد می باشد، خطای بسیار کم تری به دست می آید. در این مقاله بعد سوم تانسور که برای تجزیه استفاده شده بعد زمان است که به عنوان عامل مستقل به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از زمان در کاهش خطای تخمین موثر است.