سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه پیمانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درارزیابی عملکرد براساس کارایی واحدهای تصمیم گیری DMU به دودسته واحدهای کارا و ناکارا تقسیم می شود برای آنکه از واحدهای ناکارا بتوانند بهبود عملکرد داشته باشند نیاز به یک الگو دارند که با پیروی از آن بتوانند به کارایی دست یابند دراین مقاله ارایه الگو براساس مدل تحلیل پوششی داده ها صورت میگیرد ارایه الگو باید به نحو قابل اجرا بوده یعنی یک الگوی معین که بتواند یک قالب را برای واحد تصمیمگیری کارا ارایه دهد ضمن آنکه الگو باید از میان واحدهای کارای موجود معرفی شده و واحد مجازی نباشد دراین مقاله مدلهای الگوبرداری با مرجع متغیر و ثابت را بررسی نموده و درپایان یک روش ساده تر برای یافتن الگوی مناسب پیشنهاد می کنیم