سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرگس لاریجانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تنکابن
نوشین مرزبان – کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تنکابن

چکیده:

برخی از کاربردهای نرم افزارها، برای توسعه بیمه (IS)سیستمهای اطلاعاتی الکترونیک مهم و متنوع هستند. در این تحقیق ما سعی می کنیم تا سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای نرم افزاری آنرا که برای توسعه و پیشرفت بیمه الکترونیک موثر هستند را تعیین و رسیدگی نماییم. پارامترهای بیمه الکترونیک که در این تحقیق در مورد آن بحث خواهیم کرد عبارتند از: کیفیت خدمات، منابع انسانی ، سوددهی مشتری ، افزایش خدمات به مشتریان ، اطلاعات مربوط با مشتری ، اطلاعات مربوط با خواسته های مشتریان ، استانداردسازی فرآیندهای ثبت و رسیدگی ، فرآیندهای سرعت بخشیدن به ثبت و رسیدگیها، تماس با مشتری ، ثبت و رسیدگی به صورت الکترونیکی، مدیریت سازماندهی. (ERP) مطابق با تحقیق ما می تواند بصورت شگفت انگیزی تأثیرش در فرآیند ثبت و رسیدگی سازمانی بکار رود. (CRM)به ثبت و رسیدگی سازمانی با کاربرد تکنولوژیکی و تحقیقات انسانی به تحصیل بینش درون سازمانی در ارتباط با رفتار مشتریان و ارزش مشتریان کمک می کند.(DSS)به مدیران کمک می کند تا یک تصمیم مناسب درباره کیفیت خدماتی که ارائه می دهند وهمچینین بهبود ثبت و رسیدگی الکترونیک مدیریت سازمان اتخاذ نماید. (MIS) ببیشترین تأثیر را در یکپارچه کردن اطلاعات مشتریان دارد و اطلاعات سفارشات مشتریان را به ترتیب هماهنگ و یکپارچه می کند. (EDI) اجازه می دهد اطلاعات را در هر لحظه از زمان بفرستیم همچنین دریافت نماییم. این امر بهبود شگرفی در سرعت بخشیدن و کارایی این ارتباط در ثبت و رسیدگی سازمانی دارد. اینترنت تأثیر بالقوه ای در توسعه ثبت و رسیدگی این پارامترها داشته . پایگاه اطلاعات کاربردی در یکپارچه سازی اطلاعات کاربردی در یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان را دارد. مطابق با نتایج حاصل شده اینترنت تأثیر زیادی در سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت و رسیدگی سازمانی دارد