سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده حیدری سردابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آرش باباخانیان – دانشگاه آزاد کرمانشاه
رامین چراغعلی – پژوهشکده نفت کرمانشاه

چکیده:

دراین مقاله ما اثرات و پارامترهایی نظیرpH و قدرت یونی و حجم بافر ، غلظت الکترولیت ،فرکانس اعمالی،سرعت پیمایش،شدت و ولتاژ پله پتانسیل با روش ولتامتری موج مربعی بررسی گردیدند که برای انسولینpHبهینه ۷ و برای تیروئیدpH بهینه ۱۱ ثبت شده است. محلول الکترولیتی که دراین ازمایش بکارگرفته شده است نیترات سدیم با غلظت ۰/۱۰ مولار میب اشد سرعت اسکن دراین روش ۰/۰۵ ولت برثانیه می باشددراین ازمایش ازتکنیکهای ولتامتری چرخه ای و ولتامتری موج مربعی برای مطالعه و بررسی واکنشهای الکتروشیمی استفاده شده است حسگرفوق الذکر قادر به تشخیص هورمون انسولین و تیروئید بدون مزاحمت جانبی می باشد.