سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه سادات حسن زاده طباطبایی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد امانی تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود لطیفی –

چکیده:

پلی آمیدهایی با زنجیرهای هیدروکربنی بلند مانند پلی آمید ۱۱ و ۶۱۰ به دلیل نقطه جوش بالا معمولا در حلالهای فنولیک و فلوریک حل نشده و قابل الکترولیسی نمیباشند. در این تحقیق استفاده از ترکیب حلالهای فرمیکاسید ودیکلرومتان منجر به انحلال این پلیآمید و الکتروریسی آن شد. سپس تاثیر پارامترهای مختلف الکتروریسی مانند ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا غلتک جمعکننده بر خواص ظاهری و میانگین قطر الیاف الکتروریسی شده بررسی شد نتایج نشان داد محلول نایلون ۱۱ و ۶۱۰ در اسیدفرمیک و دیکلرومتان در محدوده غلظت۶-۲wt% قابل الکتروریسی است. همچنین با افزایش ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا غلتک جمعکننده قطر الیاف الکتروریسی شده کاهش یافت اما تغییری در خواص ظاهری الیاف مشاهده نشد.