مقاله الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبکاری پلاتین
مقاله آنددار شدن تیتانیم
مقاله اکسایش D-گلوکز
مقاله فعالیت الکتروکاتالیتیکی
مقاله الکترودهای Pt/TiO2/Ti

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدسجادی سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اکسایش کاتالیتیکی D-گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti، که این الکترودها به وسیله ترسیب گالوانیکی ذرات پلاتین در حمام اسیدی H2PtCl6 بر روی تیتانیم آنددار شده تهیه شدند، در محلول قلیایی ۱ مولار سدیم هیدروکسید مورد بررسی قرار گرفت. ریخت شناسی و ویژگی های سطح الکترودهای Pt/TiO2/Ti به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد و نتیجه ها نشان داد که ذره های پلاتین به صورت یکنواخت روی سطح تیتانیم آنددار شده رسوب داده شده است. رفتار الکتروکاتالیتیکی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در الکترواکسایش گلوکز با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که روش آبکاری به کار رفته برای تهیه الکترودهای مذکور باعث حذف لایه اکسیدی شده و تماس خوبی میان پلاتین رسوب کرده و لایه زیرین وجود دارد. الکترود های فوق در مقایسه با الکترود پلاتین خالص فعالیت الکتروکاتالیتیکی قابل ملاحضه ای از خود نشان می دهند، می توان گفت که به دلیل آنددار شدن و ایجاد حفره ها بر روی سطح تیتانیم و سپس آبکاری پلاتین در داخل این حفره ها، این الکترودها در مقایسه با الکترود پلاتین سطح کاتالیتیکی نسبتا بزرگی دارند. سطح کاتالیتیکی زیاد باعث افزایش فعالیت کاتالیتیکی و در نهایت افزایش شدت پیک ها در الکترود می شود. جریان پیک اکسایش کاتالیتیکی وابستگی خطی با غلظت گلوکز را نشان می دهد و منحنی کالیبراسیون خطی در بازه ۰٫۱-۰٫۵ مولار از گلوکز به دست آمده است.