سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پارسایی مهر – دانشجوی دکتری
امید علیزاده – استادیار دانشگاه آزاد فیروزآباد

چکیده:

پژوهشی مبنی برنقش الکالوئیدهای گیاهی و پتانسیل آنها درجهت مصارف دارویی انجام گرفت ودرآن نقش آلکالوئیدها و تاثیردوسویه ای که دارند چه بصورت مفید و یا چه بصورت نشان داده شده است سلولها به صورتی دقیق شرایط درون را با محیط پیرامون خود وفق میدهند که این امر بوسیله کانالها ی تنظیم یونی مثل (Cl Ca , K Na ) و فعالیت پمپ Na / K ئ شیب یونی ایجاد شده و حرکت یونها درطی این کانالها امکان پذیرمی شود البته این حرکت یونهاست که بقای سلول و خروج و ورود مواد جهت ادامه متابولیسم سلولی را ضامن و این امرحرکتی هوشمندانه از سوی سلول جهت بقا فرض می شود نیز بعضی از آلکالوئیدها مانند Harmaline,Nitidine,Capsaicin,Soleonopsin نیز به عنوان بازدارنده های ATPas K Na+ و یا انتقال پیام درسیستم عصبی نیز معرفی می شوند دراین میان بعضی از الکالوئیدها توانایی برهم زدن و یا کوبل شدن با آنها را دارند و دربین آنها Colchisine, Maytansin,Taxol, Vinca Alkaloieds و البته درو یا حتی اختلال درمکانیزم عمل میکروتوبولها و میکروفلامانتها شود میتواند ماده ای سمی ازلحاظ سلول و جانداردرجهت رشد ویا متابولیتهای درون سلولی به شمار بیاید.