سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعبدالله حیدریه – دانشگاه آزاد سمنان
سیده زهرا جعفری –

چکیده:

امروزه مسائلی چون افزایش فشاررقابتی نیاز سامان ها به چابک بودن پیچیدگی و تخصصی شدن کارها و وجود ریسک و عدم اطمینان دربازارها باعث شده است که شرکت ها بروی شایستگی های محوری خود تمرکز کنند و سایرفعالیتهای سازمان را به منابع خارجی واگذار کنند تصمیم گیری برای ساخت یا خرید فعالیته ا و پروسه های شرکت بعنوان سوال کلیدی همواره برای مدیران مطرح بوده است اکثر این تصمیم گیری ها برمبنای هزینه صورت پذیرفته است و درضمن الگوهای مشخص اندکی جهت برون سپاری ارایه گردیده است این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اثربخش برتصمیم ات برون سپاری درشرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا IHDM برای پروژه ساخت قالبها و فیکسچرهای خودروی مینیاتور با استفاده از مدل تصمیم گیری AHP به انجام رسیده است براساس یافته های تحقیق استفاده از این مدل تصمیم گیری موجب افزایش مزیت هایی چون صرفه جویی هزینه ای کاهش نیاز به سرمایه گذاری بهبود کیفیت افزایش رضایت مشتری کاهش ریسک افزایش انعطاف پذیری افزایش فروش کاهش زمان ساخت و بهبود تحویل دهی شده است.