سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زادالله فتحی – استادیار، دکترای مدیریت، یارگروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران
معصومه ملکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، تهران

چکیده:

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. بگونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان از اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود بلاخص در محیط های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنتذل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می گردد که پیامدآن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. همچنین یک شرکت می تواند به عنوان مجموعه ای از قراردادهای متنوع در نظر گرفته شود که با استفاده کنندگان زیادی سر و کار دارد. این ذینفعان شامل سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتریان، اعتباردهندگان دولت و … می باشند . سهامداران به عنوان تحمل کنندگانریسک شرکت ها در جهت افزاشی کارآئی عملکرد خود باید در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم مخاطره خود را کاهش می دهند . با توجه به اهمیت ارزیابی بهارزیابی عملکرد بانک های سپه ، تجارت و ملت با استفاده از رویکرد Bsc-Topsis پرداختیم و به ترتیب بانک های ملت ، تجارت و سپه رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.