سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامیان خزایی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

این مطالعه با هدف تعیین الویت های سبک زندگی و هویت فرهنگی نوجوانان و جوانان استان مازندران صورت پذیرفته شده است و ازروش تحقیق کیفی ومتددلفی استفاده شده است آزمودنی های این مطالعه را ۲۱نفر ازاساتید دانشگاه های استان مازندران دررشته های روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی با گرایشهای مختلف تشکیل داده اند یافته ها حاکی از آن هستند که تماشای تلویزیون و ماهواره و اینترنت به عنوان اولویت های اولیه و شرکت کردن درفعالیتهای هنری و تماشای تئاتر و بازدید از موزه ها به عنوان الویت های آخری و ازلحاظ اولویت فعالیت های فراغتی به ترتیب رفت و آمد با دوستان گردش و تفریح دربیرون ازمنزل و استراحت کردن جز اولویت های اول تاسوم و سفرکردن بازدید از نمایشگاه ها و مشارکت درفعالیت های غیردولتی به ترتیب جز فعالیت اخری و بازلحاظ الویت فضاها به ترتیب خیابان پارک و کافی شاپ دراولویت اول تا سوم و رستوران هتل و فرهنگسرا به ترتیب دراولویت های اخر قرار دارند