مقاله الویت بندی اقتصادی الگو های زراعی در شهرستان شیراز (روش های MGA و موتاد وموتاد-هدف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: الویت بندی اقتصادی الگو های زراعی در شهرستان شیراز (روش های MGA و موتاد وموتاد-هدف)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک
مقاله مدل (MGA)
مقاله مدل های موتاد
مقاله موتاد- هدف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای پر از ریسک که کشاورزان با آن مواجه اند، ارائه الگو های بهینه «زراعی» با لحاظ نمودن ریسک، مورد توجه است. لذا در این مقاله با استفاده از روش مدل سازی «ایچاد» گزینه ها (MGA)، مدل های موتاد و موتاد هدف، ضمن ارائه الگو های شبه بهینه زراعی به الویت بندی طرح های زراعی، براساس ریسک آن ها پرداخته شده است. داده های تحقیق از بخش کشاورزی شهرستان ارسنجان فارس، برای یک دوره ۶ ساله (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳) جمع آوری شده است. نتایج، حاکی از این است که با کاهش ۱۰ درصدی در آمد از سطح بهینه می توان طرح های زراعی متفاوت براساس ریسک ارائه داد و همچنین مدل موتاد هدف به طور نسبی طرح های زراعی با ریسک پایین تری ارائه می نماید.