مقاله الملامح الرومانسه فی شعر فدوی طوقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در صیف ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: الملامح الرومانسه فی شعر فدوی طوقان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الشعر الفلسطینی المعاصر
مقاله الرومانسیه
مقاله فدوی طوقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الظروف الاجتماعیه، والسیاسیه، والفکریه فی العالم العربی بعد الثلث الأول من القرن العشرین کانت ظروفا مهیأه لقیام حرکه رومانسیه. فظلت هذه المدرسه مسیطره علی الذوق العام فتره طویله و تأثر الجیل العربی بالظروف الرومانسیه المحیطه متماثلا مبادئها التی تعرف علیها فی الآداب الغربیه و فی المترجمات عن هذه الآداب.
من أبناء هذا الجیل، الشاعره الفلسطینیه المعاصره فدوی طوقان التی أرست دعامات الشعر الفلسطینی بعد أخیها إبراهیم طوقان و تأثرت بالتیار الرومانسی فی مجموعاتها الشعریه الأولی، لکنها تخرجت من عباءه الرومانسیه فی مجموعاتها الشعریه التی صدرت جمیعا بعد هزیمه ۱۹۶۷ م.
من هذا المنطلق یلقی هذا المقال الضوء علی دراسه شعر فدوی طوقان لیکشف عن أهم المضامین الرومانسیه فی مجموعاتها الشعریه الأولی معتمدا علی المنهج التحلیلی – الوصفی.