مقاله القصیده البشریه و ترجمتها الفارسیه المنظومه من منظور موسیقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در صیف ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: القصیده البشریه و ترجمتها الفارسیه المنظومه من منظور موسیقی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله القصیده البشریه
مقاله بشر بن عوانه
مقاله محمدحسین شهریار
مقاله الترجمه المنظومه
مقاله النقد الموسیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی خویگانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قام الشاعر الإیرانی «محمدحسین شهریار» بترجمه قصیده للشاعر «بشر بن عوانه» ذکرها «بدیع الزمان الهمذانی» فی مقامته الأخیره، و هی التی اشتهرت بالقصیده البشریه. و ترجمه شهریار من أجمل ما ترجم من الشعر العربی إلی الشعر الفارسی إذ ترجم الشاعر القصیده العربیه محافظا علی الجوانب المتنوعه التی تأسست علیه القصیده وخاصه الجانب الإیقاعی والموسیقی منها، فالبحث هذا یهدف إلی مقارنه بین موسیقی نص المبدأ ونص المقصد مبینا الطرق التی تم بها نقل الموسیقی الشعریه. من أهم ما توصل إلیه هذا البحث هو أن الموسیقی فی کلتا القصیدتین العربیه والفارسیه قد ساعدت علی تبیین ما فی فکره الشاعرین من الصور الحماسیه والفخریه من جانب، و من صور غزلیه عاطفیه من جانب آخر، فالوزن والبحر یناسبان الحماسه والفخر کما أن القافیه تناسب الغزل والتشبیب. و هکذا الحال فی الموسیقی المعنویه واللفظیه، فتاره تناسب الحماسه و تاره تناسب التشبیب والتحبیب وفقا لمقتضی الحال.