مقاله القا ریشه زایی به منظور تولید سیلیمارین در گیاه خارمریم در شرایط کشت بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآیند و کارکرد گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: القا ریشه زایی به منظور تولید سیلیمارین در گیاه خارمریم در شرایط کشت بافت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارمریم
مقاله سیلیمارین
مقاله کشت ریشه
مقاله فلاونولیگنان
مقاله محیط کشت مایع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: میان آبادی منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خارمریم گیاهی دولپه از خانواده آفتاب گردان است که در صنایع داروسازی اهمیت فراوان دارد. ماده موثره این گیاه سیلیمارین نام دارد که ترکیبی از انواع فلاونولیگنان ها است. هدف از تحقیق حاضر القا نوپدیدی ریشه در قطعات جداکشت ساقه به عنوان منبع مناسب تولید سیلیمارین است. به این منظور قطعات ساقه جوان در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی ۳۶ غلظت متفاوت از ایندول ۳ بوتیریک اسید (IBA) و نفتالن استیک اسید(NAA)  کشت داده شدند. نتایج نشان داد که بالاترین طول ریشه و بالاترین درصد ریشه زایی در تیمار ۰٫۱ میلی گرم در لیتر IBA وNAA  دیده می شود. سپس ریشه های تولید شده به محیط کشت مایع انتقال داده شد و پس از تولید ریشه های بیشتر تحت تیمارهای مختلف حجم محیط کشت، نور و تاریکی و pH های مختلف کشت شدند. بررسی اثر فاکتور حجم محیط کشت بر روی رشد ریشه و تولید سیلیمارین تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتایج نشان داد که نور باعث افزایش رشد و نیز میزان سیلیمارین در ریشه ها شده است. همچنین تولید سیلیمارین در ریشه کشت شده در محیط کشت مایع نشان داد که pH بهینه در تولید سیلیمارین ۷ است.