سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام بهروزنام – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
حمید صادقی – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
سمیه ایزدقبول – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

سالویا بزرگترین جنس خانواده نعناعیان و دارای گونه های متعدد معطر و دارویی می باشد ریزنمونه های تک گره از گیاه چه های استریل Salvia virgata L. تهیه و به محیط کشتهای حاوی مقادیر مختلف تنظیم کننده های رشد انتقال یافتند کالوس زایی و شاخه زایی با استفاده از ترکیب های مختلف IAA,BAP روی محیط کشت موراشیگی و اسکوگ MS مورد بررسی قرارگرفتند. طبق نتایج به دست آمده بیشترین وزن پینه مربوط به تیمار ۱/۵ میلی گرم در لیتر BAP به همراه ۱ میلی گرم در لیتر IAA بوده بیشترین طول شاخساره در استفاده ازغلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر BAP و۱/۵ میلی گرم در لیتر IAA و بیشترین تعداد شاخه های جانبی در زمان استفاده از غلظت ۰/۵ و ۱و۱/۵ میلی گرم در لیتر BAP و صفر IAA مشاهده شد اما تیمار ۱/۵ میلی گرم در لیتر BAP بدون حضور IAA بهترین تیمار برای پرآوری این گیاه شناخته شد.