سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حبیب ا.. سهامی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، دانشکده آمای

چکیده:

سازه های زیرزمینی نقش اساسی را برای حفاظت فیزیکی از سرمایه های ملی دارند و بعنوان جذابترین ومطمئن ترینگزینه مطرح می باشند. اینگونه سازه های زیرزمینی با برخورداری از امنیت فزاینده در برابر هزینه نگهداری و مصرف انرژیبسیار پایین، تحت کنترل بودن و در معرض اثرات زیست محیطی قرار نداشتن، کارایی بسیار بالاتری را از نظر کاربریاراضی ارائه می دهند. بدیهی است اقتدار و استراتژی نظامی کشورها مرهون انقلاب اطلاعات است که هنوز در مرحله اولیهخود به سر می برد و با محدودیت های جدی رو به رو هستند.نگارنده در این مقاله بدنبال این نتیجه گیری است که با توجه به چشمان تیزبین ماهواره ها بر فراز پهنه سرزمینی قلمروکشور چگونه می توان سازه های زیرزمینی را بویژه در برابر تهدیدات غیرطبیعی و انسان ساز ایمن ساخت و نقش رعایتاصول پدافند غیرعامل تا چه میزان می تواند باعث ناکارآمدسازی سامانه های فضاپایه گردد و تا چه میزان می توان از طریقروش های نوظهور باعث کاهش آسیب پذیری و استمرار برنامه های توسعه ای در کشور گردید.