مقاله الزامات و موانع بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: الزامات و موانع بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل شه
مقاله توانایی
مقاله اختیار
مقاله پذیرش
مقاله بودجه ریزی عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدصبور فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: راوند مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بودجه ریزی عملیاتی، به عنوان یکی از مکانیزم های اصلاحی حساس و برجسته مالی و حسابداری شرکت های موفق، در دهه های اخیر، عامل تمایز و برتری برای سازمان های پیشگام دنیا تلقی شده است. در حالی که این روش بودجه ریزی، به ویژه در بخش دولتی، کارآمدی خود را به اثبات رسانده است، سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی این ابزار کارآمد مدیریتی مطرح می شود این است که «چرا تنها تعداد معدودی از دولتها از بودجه ریزی عملیاتی به صورت معنی دار و کامل استفاده می کنند؟» و «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی شرکتهای دولتی در نظر گرفته شود؟»
در راستای پاسخ به سوالات اشاره شده، مقاله حاضر در تلاش است تا ضمن ارائه ادبیات مختصری از مباحث بودجه ریزی- و بویژه بودجه ریزی عملیاتی با الگوگیری از «مدل سه عاملی شه»، به شناسایی و اولویت بندی عوامل و معیارهای معرف موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی سازمان های دولتی ایران بپردازد. آزمون های آماری مورد استفاده به منظور بررسی ۳ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی طرح شده از سوی محققان، t تک نمونه ای و فریدمن می باشد که بر اساس نتایج آزمون اول، فرضیه های اصلی اثبات گردید و از ۹ فرضیه فرعی، تنها دو معیار توانایی ارزیابی عملکرد و اختیار قانونی به عنوان عامل بازدارنده در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در نظر گرفته نشدند و بر اساس نتایج آزمون دوم، از بین متغیرهای اصلی، بازدارندگی عامل توانایی و سپس عامل پذیرش در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بیشترین میزان است و معیارهای توانایی فنی، اختیار سازمانی، اختیار رویه ای و پذیرش های سیاسی و انگیزشی (با امتیازهای برابر) در بیشترین رده های ممانعت از پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان مورد مطالعه جای گرفته اند.