سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرهاد کیانی فلاورجانی – کارشناسی ارشد
مصطفی اخوان صفار – کارشناس ارشد

چکیده:

مدیریت بحران به عنوان یکی از بارزترین اقدامات اولیه درپدافند غیرعامل مطرح است آگاهی از ارتباط میان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل باعث ایجاد همبستگی میان سازمان ها و ارگانهای مسئول خواهد شد دراین بین نقش پیشگیری درکاهش خسارات و صدمات درمواقع سوانح طبیعی یکی از اصلی ترین هدفهای مدیریت بحران است دراین مقاله سعی برآن است که با رجوع به منابع مرجع به مفهوم شناسی دقیقی از بحران مدیریت بحران سوانح طبیعی و انواع بحرانها پرداخته و درادامه نیز اقدامات اولیه موانع موجود درمدیریت بحران بحث و بررسی شود درتدوین این مقاله از روش اسنادی ـ کتابخانه ای ا زمنابع مختلف بین المللی و داخلی و مقاله های ارایه در کنفرانس و همایشهای ملی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که تاکید برمدیریت بحران به عنوان پایه اصلی پدافند غیرعامل باعث کاهش شدید هزینه ها افزایش کارایی طرح های دفاعی افزایش توان دفاعی مردمی افزایش روحیه همبستگی مردمی کاهش آسیب پذیری افزایش احتمال بازسازی و بازپروری تجهیزات و تاسیسات و افزایش قابلیت سیستم درکشور خواهد شد.