سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی محمودی – پردیس هنرهای زیب ا دانشگاه تهران
لیدا اسلامی – کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

چکیده:

معماری و سازه دو مولفه اساسی در شکل گیری ساختار ابنیه به شمار م ی روند تعامل و تقابل این دو مولفه با یکدیگر و رشد متوازن آنها در فرایند تولید و توسعه فناوریهای ساختمانی به خلق نسل جدید ابنیه با ساختار تکنولوژی پیشرفته منجر شده است این دو مولفه نیرومند در بستر خود با الزامات و محدودیتهای بیشماری مواجهند به عنوان مثال در سواحل بستر طراحی از مقاومت کافی برای احداث بلدمرتبه ها برخوردار نیست در گذشته گاه به دلیل ناکارآمدی روشهای سازه ای و گاه به دلیل فقدان امکانات اجرایی ابعاد عملکردی یا زیبایی شناسانه در ابینه و مستحدثات ساحلی تحت تاثیر قرار میگرفتند حال آنکه امروزه با توسعه فناوری سازه در تطابق با معماری است و ایده های معماری ابزارهای فناوری درزمینه های سازه ای و تاسیساتی را برای تجلی خود به خدمت گرفته اند. شرایط اقلیمی ویژگیهای زمین شناختی و مقتضیات عملکردی از جمله عوامل تاثیر گذار بر کالبرد طراحی ابنیه می باشد. در زمینهای ساحلی وجودسطح بالای آب درحفره های زیرزمینی سستی و مقاومت ناکافی بستر خاک از معضلات مطرح درساخت بلندمرتبه ها به شمار می روند.