سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید احسان میرهاشمی روته – کارشناس ارشد رشته مرمت ابنیه و بافت های تاریخی-تهران-دانشگاه شهید بهش

چکیده:

توسعه دفاع غیر عامل در گرو وقاوم سازی ساختمان ها می باشد. از این رو استفاده از اصول دفاع غیرعامل از همان ابتدای طراحی ، راهکاری برای مقاوم سازی ساختمان هاست. ضرورت و اهمیت موضوع در هنگام حمله های اولیه دشمن و برجا گذاشتن کمترین خسارات، مشخص می گردد. فرم معماری، سازه و نمای ساختمان ، در هنگام طراحی باید طوری در نظر گرفته شوند که در هنگام انفجار و تهدید ، کمترین آسیب را ببینند. هدف از این نوشتار تبیین نقش سازه ، فرم معماری و نمای مقاوم در مقابل انفجارها و تبئات آن است که با دسته بندی عناصر و اجزای ساختمان ، به ارائه توصیه هایی در خصوص کاهش آسیب پذیری منتج شود. برای ارائه این راهکارها از روش تحلیلی استفاده شده است. به این صورت که موارد طراحی در کنار الزامات معماری دفاعی بیان شده است تا در نهایت روش طراحی برای ساختمان های مقاوم ، با استفاده از رویکردهای دفاع غیر عامل معین گردد.