سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی ثنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ناصر مدیری – دکتریتخصصی گروه کامپیوتر ارشد

چکیده:

مطابق با تعریف ERP یک مجموعه از ماژولهای یکپارچه آماده راه اندازی از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده است که تمام فرایندهای تجاری سازمان را پوشش میدهد اما پیاده سازی ERP عملا با مخاطرات بسیاری روبرو می باشد ۵۰ تا ۷۰ درصد از پروژه های مهندسی مجدد با شکست مواجه می شود پیاده سازی پروژه های ERP مانند هرپروژه دیگری نیازمند به بسترسازی و مهیا نمودن امکاناتی است تا ریسک شکست پروژه را پیایین آورده و عملیات مربوط به فاز پیاده سازی را مطمئن سازد زمان و هزینه اجرای پروژه ERP نسبت به سیستمهای نرم فازاری دیگر بالا بوده و ارزش مطالعه قبل از پیاده سازی را که خود هزینه بر می باشد دارد دراین مقاله سعی مش ود بسترهای لازم جهت پیاده سازی موفق ERP بررسی شود بدون شناخت صحیح و همه جانبه وضعیت موجود سازمان و صرفا به واسطه نصب نرم افزار ERP نمی توان انتظار برگشت سرمایه داشت دراین تحقیق سعی می شود تکنولوژی ها و نیازمندهای لازم برای پیاده سازی ERP موفق وهمه جانبه نگاشت نیازمندی ها روی متدولوژی پیادهس ازی روش مرحله ای پیاده سازی و عوامل موفقیت کلیدی مورد بررسی قرارگیرد.