سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه داودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار، دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرو
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار، دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

طی چند سال اخیر ایده ی جایگزینی گاز طبیعی فشرده شده (سی.ان.جی) با بنزین در کشور مطرح و برنامه های متعددیبرای کاربردی نمودن آن طرح ریزی شده است. اجرای این برنامه ها پیامدهایی مانند گسترش سریع خودروهای گازسوز وجایگاه های سوختگیری سی.ان.جی در ناوگان حمل و نقل کشور را به دنبال داشته است. با توجه به توضیحات یادشده، دراین مقاله استفاده از مغارهای سنگی دارای پوشش برای ذخیره سازی و تأمین گاز طبیعی در نواحی شهری و همچنیننیازهای زمان اوج مصرف در کشور پیشنهاد شده است. در ابتدا مفاهیم اصلی ذخیره سازی سی.ان.جی در مغارهای سنگی ومبانی طراحی مفهومی این مغارها تشریح می شود. سپس با توجه به اهمیت تعیین فشار درونی، انتقال آن به توده سنگ وپیشگیری از نشت سی.ان.جی از مغار، ساختار لایه های مورد نیاز به همراه کاربری هر کدام توضیح داده می شود. در نهایتراهکارهای طراحی و تعیین مشخصات فنی مناسب برای پوشش مغارهای سنگی با مد نظر قرار دادن مواردی مانند واکنشدیواره ی مغار در برابر فشار درونی، برآورد میزان تنش-کرنش القایی در پوشش فولادی و رفتار آن در برابر بارگذاری متناوببیان می شود.