سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله گنجعلی – کارشناس ارشد مدارک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

چکیده:

هدف کلی نظام سلامت کاهش بیماری ناتوانی و مرگ است تداوم مراقبت نیز به عنوان ویژگی مهم خدمات پزشکی با کیفیت برای بیماران مطرح است انتقال اطلاعات پیش نیاز ضروری برای اطمینان از مراقبت کامل و مداوم است فن آوری اطلاعات و ارتباطات بهداشتی میتواند بزرگترین کمک ها را به متخصصین مراقبت بهداشتی درمستندسازی فرایند تشخیص درمان پایش تجویز پزشکی ارجاع بیمار بازیابی اطلاعات و ارتباطات نماید یکی از محصولات اصلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات بهداشتی پرونده الکترونیک سلامت است دراین مطالعه به بررسی سیستم مولد پرونده الکترونیک سلامت درایران از دیدگاه مدیران و متخصصین دست اندرکار راه اندازی این سیستم پرداخته شده است دراین پژوهش توصیفی امکان ایجاد سیستم مولد پرونده الکترونیک سلامت درایران از نظر مدیران و متخصصین دست اندرکار این سیستم دروزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد گردآوری داده ها از طریق مصاحبه حضوری با مدیران و متخصصین و به وسیله پرسشنامه انجام شد و داده های حاصل از طریق مقایسه نظرات تحلیل گردید.