الزامات در سطوح سیاست گذاری

هر گونه اقدام در جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی تغییر در سیاست گذاری ها و خط مشی های مرتبط با موضوع را طلب میکند . اهم موارد قابل توجه در موارد زیر مستتر است:

سیاستهای کلان:

مهم ترین موارد قابل ذکر در این سطح عبارتند از :

 • حمایت از برقراری نظام غیر متمرکز با تصویب قوانین و مقررات لازم.
 • حمایت مالی.
 • فرهنگ سازی از طریق رسانههای(عمومی، صدا و سیما و …) در جهت :
 • ترغیب جامعه به مشارکت و اظهار نظر.
 • تشویق خلاقیتها و نوآوریها .
 • ارایه و معرفی الگوهای موفق.
 • تشکیل کنفرانسها، گردهم آییها، مناظرهها و گفتگو های جمعی.
 • ترغیب فرهنگ فعالیتهای مشارکتی.

 

– سیاستهای سطوح میانی(وزارت خانهای)

 • حمایت از تولید استانداردها، نظام ارزشیابی و نظام پاسخگویی.
 • حمایتهای فنی۷ و تأمین اطلاعات مورد نیاز.
 • حمایت از نظام مدیریتی غیر متمرکز(پیشروی به سوی عدم تمرکز).
 • تفویض مسئولیتها.
 • تفویض اختیارات.