سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران زارعیان – مدرس گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمدعلی رجائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
شبنم قلمی –
مریم هاتفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت

چکیده:

پدیده گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی یکی از اشتغال زایی ترین صنایع دنیا محسوب میشود. در این راستا برای توسعه و تداوم توریسم ، گردشگری الکترونیک مورد توجه بیشتر کشورها قرار گرفته است. گذر از عصر صنعتی به دوران طلایی عصر اطلاعات فضایی جوامع اطلاعاتی را با تغییر روبه رو کرده است. که گردشگری الکترونیکی یکی از این تغییرات دگردیسی است. یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت هتل داری است که منجر به افزایش درآمدهای ارزی افزایش تولید نا خالص ملی به ایجاد اشتغال از صنعت گردشگری و هتل داری است یافته این تحقیق حاکی از این است که با توجه به پتانسیل های فراوان گردشگری و امکانات بیشمار تکنیکی ،فنی و نیروی انسانی فراوان در ایران باید از این موج و فرصت ها ی حاصله از تحول اطلاعاتی در تغییرات فناوری گردشگری و هتل داری استفاده کنیم.