سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرید سادات – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی گروه مهندسی اب
هاجر طاهری سودجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشگاه شهرکرد
محسن پولادگر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت صحیح منابع اب و توسعه پایدار در کشورهایی هم چون ایران که با کمبود منابع ابی دست به گریبان اند لازم وملزوم یکدیگرند . این کشورها در راستای افق توسعه پایدار باید آب لازم را فراهم کرده در غیر این صورت اساسا دستیابی به توسعه پایدار برای این کشورها میسر نبوده و منجر به تخریب منابع ابی و اکوسیستم موجود می شود. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهگن زمانی – مکانی بارش و رواناب بخش هایی با منابع ابی منفاوت را بوجود اورده است و این امر توجه بسیاری از مسئولین را به موضوع انتقال بین حوضه ای اب معطوف ساخته است. در این مقاله معیارها و ضوابط در مورد طرح های انتقال آب بین حوضه ای مورد توجه قرار گرفته و الزامات در مورد طرح انتقال اب بهشت اباد به فلات مرکزی ایران ارائه شده است. بر اساس بررسی های انجام گرفته در صورتیکه روش انتقال اب از تونل به لوله تعیین یابد علاوه بر اقتصادی شدن طرح و کوتاه شدن زمان اجرای آن از پیامدهای زیست محیطی طرح از جمله تاثیرات سوء بر منابع اب زیرزمینی منطقه جلوگیری شده و زمینه برای توسعه پایدار در مناطق مبدا و مقصد بوجود می اید.