سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا فلاح رستگار – مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکتهای مردمی، شرکت مدیر
مرجان روستای ابکنار – کارشناس بخش مطالعات دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکتهای مرد
علی نهضتی پاقلعه – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

تجارب مثبت و منفی حاصل از طراحی و احداث شبکه های اصلی و فرعی در پایاب منابع آب قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم در کشور نشان می دهد که تکنولوژی شبکه های آبیاری که سابقه ای در حدود نیم قرن در کشور دارد، هنوز راههای نپیموده زیادی در پیش رو دارد. از آنجا که هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری وزهکشی، کلان و ازعوامل تعیین کننده توسعه می‌باشند، بدون ارائه طرحهای پایلوت هزینه‌های غیر ضروری به طرحها تحمیل شده و ابعاد هزینه‌ای بویژه در مرحله بهره برداری و نگهداری ناشناخته و نامشخص می‌ماند. مزارع پایلوت در حقیقت گویای شرایط آتی منطقه پس‌از اجرای طرح بوده و هدف از تهیه طرح مزارع آزمایشی استفاده از نتایج آن برای تدقیق و اصلاح طرح در مراحل طراحی و اجرا و بهره‌برداری می‌باشد تا با بهره‌گیری از آن، ضمن اصلاح فرآیند طراحی، نظام بهره‌برداری بهینه تدوین گردد. به عبارت دیگر بازخورد نتایج و اثرات مطالعه و اجرای پایلوت طرح در بهینه نمودن سرمایه‌گذاری و هزینه‌های طرح بنحو شایسته‌ای که موجب افزایش کارایی طرح درزمان اجرا و بهره‌برداری باشد، از مهمترین اهداف مزارع آزمایشی می‌باشد. در این مقاله ابتدا به ضرورت ها و الزامات تهیه و اجرای پایلوت طرحها و دستورالعمل مراحل انجام کار اشاره گردیده و در ادامه مطالعات مزارع نمونه آزمایشی در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان(اراضی پایاب سد نهب) به عنوان مطالعه موردی شرح داده خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده هدف از این مطالعه انتقال تکنولوژی و مهارت های حرفه ای موردنیاز برای آبگیری و آبیاری در شبکه های مدرن، به بهره برداران خرد و ضرورت ایجاد تشکل های آب بران می باشد