سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین ابوعلی – کارشناس آبیاری و مدیر دفتر امور مشترکین و بهره برداری از آبهای سطحی
غلامرضا فانی – کارشناس آبیاری و کارشناس دفتر امور مشترکین و بهره برداری از آبهای سطحی
سیدعلیرضا حسین زاده تبریزی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی و کارشناس دفتر امور مشترکین و بهره برداری از آبهای سطحی

چکیده:

در مقاله حاضر به مسائل نرم افزاری اشاره گردیده که عمدتاً در شبکه های آبیاری و زهکشی در دست مطالعه و اجراء مورد غفلت قرار می گیرند. مسئله عمده ای نظیر تحقق اهداف مطالعات اجتماعی، اقتصادی و نظام بهره برداری، برآورد هزینه های اولیه و نهایی بهره برداری و نگهداری و درآمدها، تعیین نیاز خالص محصولات راندمان آبیاری و تدقیق الگوی کشت، تدارک و تکمیل شبکه های ارتباطات و تله متری و پایش کمی و کیفی، انجام پیش بینی های زیست محیطی و همچنین تهیه و بروز نمودن دستورالعمل و تدوین ساختار تشکیلاتی بهره برداری و نگهداری در کنار مسائلی مانند مکانیزاسیون و تکمیل آرشیو فنی، امور مشترکین و پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و بروز نمودن نقشه های کاداستر و تدارک پیش نیازهای راه اندازی شبکه ها، طراحی و ارائه مدل ریاضی، بهره برداری ازمایشی از شبکه، تهیه اسناد پیمان بهره برداری، تدوین نظام ارزیابی عملکرد و توانمندسازی تشکلهای آبیاری در قالب تهیه مجموعه ای بنام الزامات بهره برداری و نگهداری در مراحل ۱ و ۲ و ۳ شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.