سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ساسانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
علیرضا پرستار – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

بخش کشاورزی عمده مصرف کننده منابع آبی مختلف اعم از سطحی و زیرزمینی می باشد استحصال بی رویه منابع آبی بالاخص منابع آب زیرزمینی که منجر به بیلان منفی این منابع در بیش از یک سوم از دشت های کشور شده است نه تنها پایداری این منابع را در معرض خطر قرار داده است بلکه بازگشت به شرایط پایدار را در هاله ای از ابهام فروبرده است سندملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی که در برگیرنده نیاز آبی محصولات کشاورزی به تفکیک دشت و استان می باشد به عنوان یک شاخص جهت تعیین میزان نیاز آبی مزارع فاریاب کشاورزی قلمداد می شود جهت اجرایی نمودن این سند با رویکرد جدید مدیریت منابع آب الزاماتی از وجوه مختلف بر آن وارد است که با مطالعه متن سند و شناخت شرایط مزرعه منابع آبی و محدودیت های موجود می توان این شاخص را جهت نیل به هدف غایی افزایش بهره وری آب همراه با پایداری منابع آب به کار برد. دراین مقاله با مطالعه سند موجود و مطالعه و بررسی این الزامات چالشهای موجود بررسی و راهکارهای اجرایی ارایه گردیده است.