مقاله الرثاء فی شعر الشریف الرضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در صیف ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۹۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: الرثاء فی شعر الشریف الرضی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الشعر العربی القدیم
مقاله العصر العباسی
مقاله الرثاء
مقاله الشریف الرضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیفه الشوشتری محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: امرایی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استطاع الشریف الرضی بشاعریته الفذه القویه، وبلاغته الأصیله، وقدرته الباهره أن یبرز فی مقدمه الفحول من الشعراء، لاسیما فی الرثاء والبکاء علی الأهل، والأقارب، والأحباب ووصف تقلبات الزمان، وظهرت قصائده فی الرثاء ملیئه بالمشاعر الجیاشه. وجدیر بالذکر أن قصائده فی رثاء الحسین (ع) مثال کامل احتذاه الشعراء من بعده لبیان مظلومیه أهل البیت (ع) وفاجعتهم بمقتل الإمام الحسین (ع) وکانوا یحفظون وینشدون أشعاره الرثائیه. إن مراثی الشریف الرضی – مع قلتها – جعلته بارزا بین معاصریه وشعراء الشیعه. تدرس هذه المقاله الرثاء عند الشریف الرضی وتثبت أن الرضی من أحسن شعراء الرثاء بلامنازع فی العصر العباسی، وأحسن تصرفا فیه.