مقاله الحان باربدی و اهمیت آن از منظر منظومه خسرو و شیرین نظامی و مقایسه آن با روایت منوچهری و برخی منابع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: الحان باربدی و اهمیت آن از منظر منظومه خسرو و شیرین نظامی و مقایسه آن با روایت منوچهری و برخی منابع
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظومه خسرو و شیرین
مقاله موسیقی
مقاله سی لحن باربدی
مقاله مقایسه
مقاله منوچهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه موسیقی در ادبیات و تاثیرات متقابل آن که در این مقاله از منظر منظومه خسرو و شیرین نظامی بدان می پردازیم در حیطه مطالعات دو بنی قرار دارد. خسرو و شیرین از برجسته ترین اسنادموسیقی و الحان باربدی است که در آن اسامی آهنگ ها و الحان، سازها و اصطلاحات موسیقی در بیان درون مایه تغزلی به مناسبت بکار رفته و بدین لحاظ خود رساله ای است مستقل در موسیقی. یکی از مهم ترین مشخصه های این منظومه ذکر بخشی از ساختار موسیقایی دوره قبل از اسلام یعنی موسیقی دوره ساسانیان مشتمل بر سی لحن باربدی است که منوچهری پیش از نظامی و نیز برخی دیگر به ذکر آن ها پرداخته اند. در این مقاله به مقایسه روایت های گوناگون از الحان باربدی پرداخته می شود.