مقاله التبادل الفونیمی عند «البیضاوی» فی جهوده التفسیریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در صیف ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: التبادل الفونیمی عند «البیضاوی» فی جهوده التفسیریه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله البیضاوی
مقاله الصوت
مقاله الفونیم
مقاله التبادل الفونیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: قادری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
إن القضایا اللغویه لا زالت ولا تزال مهبط عنایه اللغویین والعلماء، و مما لا شک فیه أن المحدثین قد حصلوا علی إنجازات هامه فی میدان معرفه اللغه، بید أنها ترجع فی غالب الأحوال إلی المنهجیه فی البحث العلمی والمعرفی، وذلک أن القدامی – کالمحدثین – کانوا علی وعی بأصول اللغه وجذورها. و هذا المقال یستهدف دراسه جهد قدیم فی هذا الحقل المعرفی، و هو ما بذله الإمام البیضاوی فی تفسیره من جهود متعلقه بمعیار التبادل الفونیمی الذی اعتمده المحدثون کمعیار و أداه للتمییز بین الأصوات. و ذلک عسی أن نصل من خلال هذه الدراسه إلی أن جهود القدامی فی هذا الحقل اللغوی لم تکن أقل شأنا من جهود المحدثین، و أن التراث اللغوی یحظی بقیمه علمیه و معرفیه جعلته مؤهلا لیکون أساسا تقام علیه الجهود اللغویه الحدیثه.