سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،آبادان،ایران

چکیده:

هدف اصلی در این تحقیق بررسیهای اقلیمی در برنامه ریزی وتوسعه پایدار شهرهای خوزستان و به عنوان نمونه شهرستان خرمشهرمی باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری در این اقلیم واستان به شمار می آید .در واقع در برنامه ریزی شهرهای استان خوزستان ،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثربوده و هستند. در این مقاله به روش موردی، تحلیلی روابط متقابل بین پروژه های ساختمانی وشهری و هوا یا آب و هوا به جنبه های کلی اثرات آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختمان در شهرستان خرمشهر و استقرار آن اثرات مستقیم بر روی فعالیتهای ساختمانی پرداخته شده و تاثیرات آن را به عنوان عوامل شتاب دهنده در توسعه پایدار شهرهای خوزستان نظیر مکان یابی مناسب و مطلوب، نظم و ترتیب بناها نسبت به یکدیگر ، مقاومت مصالحبه کار گرفته شده و غیره را مورد تحلیل قرار می دهد