مقاله اقدام پژوهی: توانمندسازی کارکنان ستاد پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: اقدام پژوهی: توانمندسازی کارکنان ستاد پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله اقدام پژوهی
مقاله کارکنان
مقاله سازمان های سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه توانمندسازی کارکنان بیش از آن که به عنوان یک فرآیند مطرح باشد به عنوان یک فرهنگ مطرح می شود. در این فرهنگ کارکنان سازمان به عنوان گران بهاترین منابع به صورت فعال و دارای ابتکار عمل مشکلات را بررسی و در قالب تیم هایی به حل آن می پردازند. اجرای فرآیند توانمندسازی کارکنان در سازمان های مختلف به ویژه سازمان های مرتبط با سلامت و در شرایط متفاوت ظرایف خاص خود را دارد. این فرآیند در کارکنان ستاد پشتیبانی حوزه دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.
روش: فرآیند توانمند سازی کارکنان بر اساس مدل David Coghlan به روش اقدام پژوهی انجام شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش موید تاثیر مثبت مداخلات در امر توانمندسازی کارکنان بود. این مداخلات شامل افزایش مشارکت، انجام کار تیمی، آزادی ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، شفافیت اهداف، بازخورد و یادگیری سازمانی می باشند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق مداخلات موثر بر توانمندسازی مسوولین حلقه کیفیت را مشخص می نماید. علاوه بر این، برخی موانع در فرآیند توانمندسازی مشخص شد که حذف آن ها می تواند به بهبود این فرآیند بیانجامد.