سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید امان پور – عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
کوکب ظریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بسیاری از کشورهای جهان پدافند غیرعامل را جزئی از کل سیستم اقدامات و تدابیر دفاعی خود میدانند و از انتشار تجربه های خود پرهیز می کنند اما کشور امریکا تحقیقات زیادی دراین موردانجام داده و علاوه برانتشار نتایج پژوهشهای خود اسناد و مدارک زیادی را درمورد کشورهای دیگر شناسایی کرده و آنها را انتشار داده است که می توان از همه اینها که مطابق به روز می باشند درس عبرت گرفت پدافند غیرعامل صلح امیز ترین و معقول ترین روش دفاعی استکه کاهش خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد روش تحقیق این مقاله کتابخانه ای بوده و با استفاده از کتابها مقالات و مراجعه به سایت های مختلف تهیه شده استو سعی بران دارد تا اقدامات ۱۵ کشور و ایران و تجربیات آن ها را بیان دارد درنهایت به نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد پرداخته است.