مقاله اقدامات خاندان جوینی در زمان مغول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: اقدامات خاندان جوینی در زمان مغول
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مغولان
مقاله خاندان جوینی
مقاله دیوان سالاری
مقاله خواجه شمس الدین
مقاله عطاملک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاندان جوینی از سلسله مردان برجسته ای تشکیل می شدند که برای سه تا چهار نسل به عنوان شخصیت هایی شناخته شده در خدمت سازمان های دیوانی ایران قرار داشتند. بر اساس منابع تاریخی، این گروه از مردم مشاغل آباء و اجدادی خود را به کفایت بر عهده می گرفتند و به دور از دغدغه های حکومتگران که غالبا نیز غیرایرانی بودند، مسوولیت خود را انجام می دادند. خاندان جوینی به حقیقت نمونه ای از قشر اجتماعی خاص دیوانی ایران هستند که در عرصه روزگار و تاریخ ایران نامی ماندگار از خود بر جای نهاده اند. تحقیق درباره خاندانی که نقش پراهمیتی در حیات دیوانی ایران، آن هم در بحرانی ترین روزگاران حیات اجتماعی، داشته اند، مساله ای اساسی است. نحوه برکشیده شدن این خاندان و پایداری مستمرشان در برابر اجحافات قوم جاهل و ویرانگری نظیر مغولان، نکته مهمی است که در مقاله حاضر مورد اعتنا قرار گرفته است.