سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادرودریانوردی استان خوز
مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

یکی ازروشهای مقابله با آلودگی دریا و جلوگیری ازآلوده شدن محیط زیست دریایی استفاده از مواد شیمیایی دیسپرسنت به منظور جلوگیری از پراکندگی آلودگیهای نفتی است مواد دیسپرسنت تشکیل قطرات کوچکنفت پراکنده درلایه بالایی ستون اب را تسریع می کند فرایند طبیعی امولسیون شدن نفت درآب را میتوان تسوط اسپر یمواد دیسپرسنت برروی لکه های نفتی از روی کشتی یا هواپیما سرعت بخشید ازاین مواد برای پراکندگی و از بین بردن لکه های نفتی به خصوص هنگامی که بکارگیری تجهیزات مقابله با آلودگی فراهم نبوده و یا آلودگی با سرعت به ساحل نزدیک می شود مورد استفاده قرارمیگیرد هدف اصلی استفاده از مواد دیسپرسنت به حداقل رساندن میزان خسارتناشی ازشناور بودن موادنفتی روی سطح آب است که درصورت شناوری و گسترش آن امکان صدمه دیدن به محیط زیست دریایی و تاسیسات ساحلی وجود نخواهدداشت.