سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود غفارپور – معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی
زهره پورحاتمی – کارشناس مطالعات اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگنرم دشمن مطرح گردید و مفهومی است برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمدموجود در اقتصاد. در تحقیق حاضر، سعی شده مفهوم اقتصاد مقاومتی، محورهای اساسی و اهداف آن از طریق منابعکتابخانهای و مراجع ذیصلاح، استخراج و در نهایت راهکارهایی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه گردد. تحقیق مزبورنشان می دهد تحریم ها نمی توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران و با این مرزهای گسترده و منابعخدادادی ایجاد کنند معهذا برای بی اثر نمودن تحریمها نیازمند رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی می باشیم که در این میانباید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد. سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف نیز نقطه شروع اقتصاد مقاومتیاست زیرا مصرف، تولید را جهت میدهد و این دو درکنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. افزایش بهره وری درتولید، شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولیدملی و حمیت ایرانی، خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازیکالاهای اساسی و… امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را افزون می کند.