سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردوان زرندیان – دانشجوی مقطع دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
فرشته میرزایی –
رویا موسی زاده –
الناز کیوانی –

چکیده:

اقتصاد محیط زیست ، شاخه ای متمایز از علم اقتصاد است که ارزش های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیط زیست را با هم در نظر می گیرد و گزینه هایی جدید را بر پایه این ارزش ها مطرح مینماید. هدف اصلی آن ایجاد موازنه بین فعالیت های اقتصادی و اثرات محیط زیستی آنها با در نظر گرفتن همه هزینه فایده های مربوط به آنهاست. اصول نظری اقتصاد محیط زیست از این جهت طراحی شده است که هزینه های آلودگی و تخریب منابع محیط زیستی را محاسبه نماید. در ایران بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه بر ضرورت محاسبه ارزش ها و هزینه های محیط زیستی و لحاظ این ارزش ها و هزینه ها در فرآیند امکانسنجی طرح های توسعه ای یا بعبارتی اقتصاد محیط زیست تاکید شده است. با توجه به اهمیت دانش اقتصاد محیط زیست در زمینه حفاظت از محیط زیست و رشد و پیشرفت آن در کشورهای توسعه یافته ، در این مقاله تلاش شده است به کمک پرسشنامه های طراحی شده و مصاحبه با اساتید دانشگاه ها ، وضعیت اقتصاد محیط زیست در ایران بررسی شود. پس از آن به چالش های موجود در زمینه اشاعه دانش اقتصاد محیط زیست در کشور پرداخته و در پایان راهکارهایی در جهت حل این مشکلات ارائه گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که در ایران ظرفیت های لازم در راستای بسط و گسترش دانش اقتصاد محیط زیست وجود دارد و با ارائه راهکارهای عملی می توان به وضعیت مطلوب دست یافت.