مقاله اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد فضا
مقاله توسعه روستایی
مقاله شبکه منطقه ای
مقاله ناحیه شفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراخته حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم تلاش های بسیار، روستاهای ایران از نظر توسعه ای جامع با چالش هایی مواجه اند. الگوی مکانی یک اقتصاد (همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن) و جریان های فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می شود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا و مجاری ارتباطی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف اصلی مقاله آن است که نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی بررسی کند. ناحیه مورد مطالعه تحقیق ناحیه شفت و روستاهای آن در استان گیلان است. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است. داد ه های جمع آوری شده بر اساس آمار استنباطی (مدل تاپسیس و تحلیل عاملی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز، توزیع فعالیت های اقتصادی غیر متوازن است. نحوه آرایش فضایی فعالیت های اقتصادی، تعیین کننده اصلی حرکت جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات است که در نهایت توسعه ناحیه، گره های شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متاثر می سازد، این به نوبه خود، کیفیت توسعه روستایی را معین می کند.